Świąteczne Życzenia

Dodano: 24 grudnia 2015, w kategorii Wydarzenia

Czytaj dalej

Szkolenie z zakesu BHP

Dodano: 9 marca 2014, w kategorii Wydarzenia

W niedzielny poranek w oświetlonej pierwszymi promieniami przedwiosennego słońca odbyło sie szkolenie z zakresu BHP dla strażakow ze wszystkich jednostek OSP gminy Poświetne. Szkolenie po raz kolejny przeprowadzil dowodca JRG PSP Opoczno Dariusz Rzepka

Czytaj dalej

Z gorącymi życzeniami dla wszystkich Pań w dniu ich święta

Dodano: 8 marca 2014, w kategorii Wydarzenia

Czytaj dalej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2014

Dodano: 8 marca 2014, w kategorii Wydarzenia

Czytaj dalej

Narada roczna w z OSP z KSRG w KP PSP w Opocznie w 2014 roku

Dodano: 24 lutego 2014, w kategorii Wydarzenia

W dniu 12 lutego 2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie odbyła się narada służbowa dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu opoczyńskiego, a także komendantów gminnych poszczególnych gmin.

Podczas narady omówiono następujące zagadnienia:

 1. Wykorzystanie Kart Ratowniczych pojazdów, podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
 2. Minimalne standardy w zakresie przeszkolenia członków OSP z KSRG.
 3. Planowane szkolenia dla członków OSP w 2014 roku.
 4. Zalecenia dotyczące zakupów nowego sprzętu w 2014 roku.
 5. Wymagana dokumentacja operacyjna na pojazdach jednostek OSP.
 6. Środki ochrony indywidualnej – badania okresowe, dopuszczenia do użytkowania. 
 7. Podstawowe wymagania dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
 8. Kwalifikowana pomoc przedmedyczna z uwzględnieniem nowych porozumień zawartych
  z dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego.
 9. Organizacja łączności na potrzeby Kierowania Działaniami Ratowniczymi.
 10. Organizacja zawodów gminnych oraz udział w zawodach wojewódzkich OSP i MDP.
 11. Podsumowanie udziału w zdarzeniach 2013 r jednostek OSP z KSRG.
 12. Podsumowanie kontroli przeprowadzonych w 2013 roku w podmiotach KSRG, na terenie powiatu opoczyńskiego.

Narada prowadzona była przez mł. bryg. Mariusza Jędrasika – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie oraz mł. bryg. Dariusza Rzepkę – Dowódcę JRG KP PSP w Opocznie, a także st.  sekc. Łukasza Dębowskiego – Starszego Technika Wydziału Operacyjnego KP PSP w Opocznie.

źródło: http://straz.opoczno.pl/2014/02/15/narada-z-przedstawicielami-osp-z-ksrg-z-terenu-powiatu-opoczynskiego/#more-1296

 

Czytaj dalej